Confidentialitate

Confidentialitate

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a Baustoff+Metall Romania. Datele dumneavoastră personale sunt tratate în mod confidențial, în conformitate cu prevederile legale referitoare la protecţia datelor şi cu prevederile acestei declaraţii de confidențialitate.

Utilizarea acestei pagini web este de regulă posibilă fără comunicarea unor date cu caracter personal. În cazul în care pe paginile noastre sunt cerute date cu caracter personal (de exemplu numele, adresa, adresele de e-mail), aceste date sunt solicitate – în măsura în care acest lucru este posibil – întotdeauna pe bază de voluntariat. Fără acordul dumneavoastră explicit, aceste date nu vor fi date mai departe către terți.

Vă atragem atenţia asupra faptului că în cursul transmiterii datelor pe internet (de exemplu în cursul comunicației prin e-mail) pot exista brese de securitate. Nu este posibilă protecția deplină a datelor împotriva accesului terților.

Fișiere server log

Providerul acestor pagini colectează şi stochează în mod automat informaţii în aşa-numitele fișiere server log, pe care apoi browserul dumneavoastră ni le transmite în mod automat. Aceste informaţii sunt:

  • tipul şi versiunea browserului
  • sistemul de operare utilizat
  • referrer-ul URL
  • hostname-ul calculatorului care accesează pagina
  • ora de accesare a serverului

Aceste date nu pot fi atribuite unor persoane specifice. Aceste date nu vor fi combinate cu alte surse de date. Ne rezervăm dreptul de a verifica retroactiv aceste date in cazul suspectării utilizării ilegale.

Formular de contact

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul formularului de contact vor face obiectul unei stocări și prelucări electronice. Aceste date nu vor fi transmise terților fără acordul dumneavoastră.

Informare, ștergere, blocare

Aveţi în orice moment dreptul de a solicita în mod gratuit informaţii referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal stocate, la proveniența acestora, la destinatarul şi la scopul prelucrării datelor, şi de asemenea aveţi dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau ștergerea acestora. În acest scop, precum şi în legătură cu întrebări suplimentare referitoare la datele cu caracter personal, ne puteţi contacta prin intermediul adresei incluse în sectiunea „informatii utile”.

Obiecție referitoare la e-mailurile publicitare

Prin prezenta, ne exprimăm obiecția faţă de transmiterea unor materiale publicitare şi informative nesolicitate în mod explicit, prin intermediul datelor de contact cuprinse în mod obligatoriu în sectiunea „informatii utile”. În cazul primirii unor informaţii publicitare nesolicitate, de exemplu prin intermediul unor e-mailuri spam, administratorii acestui site îşi rezervă în mod explicit dreptul de a iniția acţiuni în justiţie.